Johanna Pulkkinen
FT, TtM


johanna.m.pulkkinen@utu.fi




ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-3216-6748

Twitter

LinkedIn

PriimaaCo


Asiantuntijuusalueet
Työsuojelu; Työturvallisuus; Terveydenhuolto; Väkivalta; Työväkivalta; Työväkivaltauhka; Väkivallan uhka; Väkivallanuhan hallinta; Työterveys; Työhyvinvointi;

Julkaisut


Last updated on 2021-03-12 at 15:04