Elina Honkasalo
MSc


elina.honkasalo@utu.fi
Asiantuntijuusalueet
Stressi; stressinhallinta; palautumien; mindfulness; tietoisuustaidot; psykologinen joustavuus; työhyvinvointi; työn ja vapaa-ajan tasapaino; resilienssi

Tutkimus

Väitöskirjatutkimukseni käsittelee työstressistä palautumista ja tutkin parhaillani, voidaanko palautumista edistää psykologiseen joustavuuteen perustuvan palautumisintervention avulla.
Opetus

Tällä hetkellä opetan toisena vastuuopettajana kurssilla JO1 Johtajuus, työssä onnistuminen ja hyvinvointi (6op). Toimin myös oppiaineemme yhtenä omaopettajana ja ajoittain vierailijaluennoitsijana johtamisen ja organisoinnin oppiaineen muilla kursseilla. Lisäksi luennoin tutkimusteemoistani säännöllisesti yliopiston ulkopuolella.

Aikaisemmin olen ohjannut TEVY-Yrityselämään! - Liiketoiminta ja projektityöskentely -kurssia.
Julkaisut


Last updated on 2022-21-01 at 15:36