Ella Poutiainen
 FM / MA


ella.i.poutiainen@utu.fi

Arcanuminkuja 1

Turku


ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0003-2680-3488

Asiantuntijuusalueet
Sukupuolentutkimus; modernin joogan tutkimus; holistinen henkisyys; taidehistoria; uusmaterialismi; affektitutkimus

Biografia

Olen tohtorikouluttettava Turun yliopistossa Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella, ja teen väitöskirjatutkimustani sukupuolentutkimuksen oppiaineeseen. Valmistuin filosofian maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2017 pääaineenani sukupuolentutkimus. Pro Gradu tutkielmani käsitteli joogan sukupuolittumista ja tarkasteli naisellista joogaa keholähtöisenä voimaantumisen metodina. Väitöskirjaprojektissani tutkin etnografian keinoin feminiinistä tai naisille suunnattua henkisyyttä. Tutkimuksessani tarkastelen miten voimaantumisen ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoja käsitellään tämän päivän holistisen henkisyyden parissa, ja millaisia kosketuspintoja ja jännitteitä henkisyyden ja feminismin välille muodostuu. Tutkimuksen ohella työskentelen myös joogaopettajana.Julkaisut


Last updated on 2023-12-07 at 12:19