Maria Jokela
 FM / MA


marijok@utu.fiTyöhuoneB309


ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0002-0090-307X

Asiantuntijuusalueet
Kreikan kieli ja kielihistoria; stereotypiat; Bysantin historia; itä ja länsi -vastakkainasettelu, attikistigrammaatikot

Biografia

Työstän parhaillaan väitöskirjaa myöhäisantiikin ja varhaiskeskiajan stereotypioista Koneen Säätiön rahoittamana. Olen taustaltani kreikkalaisen filologian maisteri ja erikoistuin opinnossani erityisesti koinee-kreikkaan.Tutkimus

Tutkin väitöskirjassani kreikankielisen idän ja latinankielisen lännen välillä esiintyneitä stereotypioita, lähteenä käytän erityisesti historiankirjoitusta. Pyrin selvittämään, koska Konstantinopolin ja Rooman välille alkoi muodostua ennakkoluuloja siinä määrin, että osapuolet eivät pitäneet toisiaan enää roomalaisina. Julkaisut


Last updated on 2023-12-07 at 12:18