Elina Kouki
 FT, KM, dosentti


elikou@utu.fi

+358 29 450 3619

+358 50 339 5743

Assistentinkatu 5

Turku


Asiantuntijuusalueet
äidinkielen ja kirjallisuuden opetus

Julkaisut
  
null
  
null
  
1/2
  
null
  
null
  


Last updated on 2023-30-10 at 18:08