Elina Kouki
FT, KM, dosentti


elikou@utu.fi

+358 29 450 3619

+358 50 339 5743

Assistentinkatu 5

Turku

Työhuone: 216


Asiantuntijuusalueet
äidinkielen ja kirjallisuuden opetus

Julkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2022-29-06 at 02:27