Outi Vesakoski
FT, kollegiumtutkija

Research fellow, TIAS, Finnish and Finno-Ugric languages

outves@utu.fi

+358 40 719 7042
ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-7220-3347

Asiantuntijuusalueet
BEDLAN; evoluutioekologia; biologiset ja kulttuuriset ympäristösopeumat; kielievoluutio; kulttuurievoluutio; geneettinen evoluutio; ihmisen menneisyyden tutkimus; Suomen murteet; Lauri Kettunen; uralilaisten kielten puhuma-alueen historia; UraTyp uralilainen typologinen aineisto; UraLex uralilainen perussanastoaineisto; digitoitu Muinaisjäännösrekisteri; URHIA Uralilainen historiallinen atlas; Uralic Areal Typology; laskennalliset menetelmät; paikkatietomenetelmät; vieraslajitutkimus; meriekologia

Biografia

Olin fennistin alku, joka valmistui tohtoriksi evoluutiobiologiasta kulkien maantieteen kautta. Ympyrä sulkeutui, kun siirryin takaisin Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen yksikköön tekemään kielievolutiivista tutkimusta biologian ja maantieteen menetelmin.  Tutkimus

Tutkin ihmisen kielellistä menneisyyttä ja pyrin yhdistämään kielellisen evoluution ihmisen kulttuurisen ja geneettisen diversiteetin kehitykseen. Vedän BEDLAN-työryhmää, jossa on mukana paitsi fenno-ugristeja ja fennisteja, myös maantietelijöitä, geneetikkoja, arkeologeja, biologeja, laskijoita - aina vaihteleva ja jatkuvasti jännittävä kokoonpano. Tällä hetkellä ihmettelemme, miksi Suomi on jakautunut kahtia niin kielellisesti, geneettisesti, kultuurisesti, ja kuinka paljon Pähkinäsaaren rauhanraja oikeasti on jakoa määrännyt. Entä minkä ikäisiä ovat Suomen tarhakalmistot, ja osuuko niiden tulo itämerensuomalaiskielten leviämiseen? Entä uralilaisten kielten leviäminen - miten ja milloin kielikunta hajosi  Tutkimme myös kielten ja geenien leviämistä sekä Suomen alueella että uralilaisten kielten puhuma-alueella. 

Mukavuusalueeni keskiössä on tietenkin nuoruuteni leväsiiratutkimus, ja julkaisemme SiPe -työryhmän kanssa (siirojen persoonallisuus) myös artikkeleita leväsiirojen persoonallisuudesta - tiesitkö, että kalojen saalistus kohdistuu erityisesi aktiivisiin koiraisiin, ja että ahventen uhkaan leväsiiralla on käyttäytymisadaptaatioita. Sen sijaan vieraslaji liejutaskuravusta siirat eivät ymmärrä mitään, ja tulevat syödyiksi.  Julkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2022-26-09 at 12:55