Lilli Sihvonen
FM

Digitaalinen kulttuuri

ltmsih@utu.fi

Siltapuistokatu 2

Pori


Asiantuntijuusalueet
suunniteltu vanhentaminen; suunniteltu henkiinherättäminen; kulttuurituotteiden uudelleenjulkaiseminen; uustuotantoprosessi; lautapelit; Kimble;

Tutkimus

Tutkin väitöskirjassani kulttuurituotteiden uudelleenjulkaisemisprosessia ja Kimble-lautapelin historiaa mallina tästä aineellisen talouden rakenteesta. Uudelleenjulkaisemisessa klassikkotuotteet ilmestyvät useita kertoja uudelleen vuosien varrella. Tuotteilla on merkityksellinen historia, jota niiden valmistajayhtiöt hyödyntävät sekä ulkoisessa että sisäisessä viestinnässään. Kuluttajat luottavat tuotteisiin, sillä ne kestävät aikaa ja kulutusta.

Uudelleenjulkaiseminen muodostuu materiaalisista ja kaupallisista osa-alueista, joita ovat suunniteltu vanhentaminen ja henkiinherättäminen. Suunniteltu vanhentaminen on käytäntö, jonka avulla tuote hajoaa tai poistuu käytöstä, ennen kuin kuluttaja on käyttänyt tuotteen loppuun. Henkiinherättäminen on puolestaan nostalgiaa hyödyntävää mediatuotteiden kierrätystä. Sosiologi Fred Davis esitti vuonna 1979 näiden ilmiöiden mahdollisen vuorovaikutuksen, mutta hän ei jatkanut ajatustaan. Oma tutkimukseni pohjautuu Davisin ajatukseen sekä aiemmin kehittämääni teoriaan uustuotantoprosessista. Uustuotantoprosessi muodostuu suunnitellun vanhentamisen ja henkiinherättämisen vuorottelusta. Vuorottelu johtaa siihen, että tuote on joko kuluttajien saatavilla tai ulottumattomissa. Tutkimukseni esimerkkinä on Tactic Games Oy:n vuonna 1967 ilmestynyt Kimble-lautapeli.

Muita mielenkiinnon kohteitani ovat materiaalinen kulttuuri, lautapelit ja pelikulttuuri sekä media-arkeologia.Opetus

Olen opettanut seuraavia kursseja:

S1 Suunniteltu vanhentaminen ja media-arkeologia, kevät 2018
(kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Turun yliopisto)

A4 Digitaalisen kulttuurin tuotanto: Peliarkiston suunnittelu ja tuottaminen, syksy 2016
(kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Turun yliopisto)Julkaisut


Last updated on 2021-15-09 at 15:19