Essi Syren
 MA


essi.r.syren@utu.fi
ORCID identifierhttps://orcid.org/0000-0001-6842-2785

Areas of expertise
Taiteen teoria; avantgarde; Saksan kulttuurihistoria; Walter Benjamin

Biography

Teen taidehistorian väitöskirjaa saksalaisesta 1900-luvun alun avantgardetaiteesta. Olen aiemmin opiskellut Helsingin yliopistossa ja Berliinissä Freie Universitätissä teatteritiedettä, teoreettista filosofiaa, elokuvatutkimusta ja taidehistoriaa. Erikoisosaamisalueitani ovat 1900-luvun alun avantgardetaide erityisesti saksankielisessä Euroopassa, Walter Benjaminin tuotanto sekä saksalainen nykyteatteri.Research

Artikkeliväitöskirjani käsittelee 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolen saksalaisen taiteen destruktiivisuutta. Tutkimuksessani tarkastelen, millaisia destruktiivisia strategioita saksalaiset avantgardistit käyttivät, minkälaisia emansipatorisia tavoitteita he pyrkivät näin saavuttamaan ja millä tavoin destruktiivisuus nivoutui yhteiskunnallisiin ja taiteellisiin utopioihin. Lähestyn aihealuetta kolmesta näkökulmasta: tradition, kielen ja utopian kautta. Tutkimukseni teoreettisena lähtökohtana on Walter Benjaminin tuotanto, lähinnä hänen taideteoreettiset tekstinsä sekä 1900-luvun alun kulttuuriseen murrokseen liittyvät kirjoitukset.Teaching

Helsingin yliopisto, Taiteiden tutkimuksen laitos, Teatteritiede

Tuntiopettaja Helsingin yliopistossa: teatteritieteen perusopintoihin kuuluva Teatterin teoreetikot -kurssi yhdessä Inka Kunnalan (FM) kanssa. Kurssi järjestettiin yhteensä kolme kertaa vuosina 2009 ja 2010.Publications


Last updated on 2023-12-07 at 12:09