Emma Lamberg
Tohtorikoulutettava, projektitutkija, sosiologia; PhD candidate, project researcher, sociology

  • tohtorikoulutettava, sosiologia (sosiaalitieteiden laitos)


emmalam@utu.fiTyöhuone: 477


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0001-8717-1125

Asiantuntijuusalueet
Työ; sukupuoli; koulutus; poliittinen talous; sosiaalinen uusintaminen; poliittinen sosiologia; laadulliset tutkimusmenetelmät

Biografia

​Olen valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Turun yliopiston sosiologian oppiaineesta keväällä 2016. Tällä hetkellä viimeistelen väitöstutkimustani, jossa tarkastelen nuorten naisten reittejä koulutuksesta jälkiteollisen työyhteiskunnan jäseniksi 2010- ja 2020-lukujen taitteen Suomessa. Tutkimukseni aineisto koostuu valmistumassa olevien lähihoitajaopiskelijoiden ja media-alan opiskelijoiden parissa tekemästäni kenttätyöstä sekä haastatteluista.

Tällä hetkellä työskentelen tutkijana Hallituksen tasa-arvo-ohjelmien vaikuttavuus ja toimivuus (TAOVA) -hankkeessa. Lisäksi syksyllä 2021 olen aloittanut tutkijana Koneen säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa Tasa-arvoa taloustietoon, feminismiä finanssipolitiikkaan – Feministisen tiedon ja politiikan jännitteet strategisessa valtiossa (FEMTIE). Hankkeessa tutkimme Hanna Ylöstalon, Heini Kinnusen ja Inna Perheentuvan kanssa tiedon, politiikan ja demokratian jännitteisiä suhteita.

Opetus

Olen opettanut useita kursseja laadullisista tutkimusmenetelmistä Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella ja sosiologian oppiaineessa.Julkaisut


Last updated on 2022-08-08 at 13:14