Elina Mainela-Arnold
Ph.D.

  • professori, logopedia (psykologian ja logopedian laitos)


memaar@utu.fi

+358 29 450 3016

+358 50 463 5719

Assistentinkatu 7

Turku

Työhuone: 328


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-0142-6412

FinnBrain

InterLearnAsiantuntijuusalueet
Kielen- ja puheen kehitys, kehityksellinen kielihäiriö/kielellinen erityisvaikeus, kaksikielisyys, kieli ja kognitio

Biografia

Olen
suorittanut logopedian alan maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa ja väitellyt
Wisconsin yliopistossa Madisonissa pääaineena logopedia ja sivuaineena
psykologia. Väittelyn jälkeen toimin post doc tutkijana Iowan yliopistossa ja
apulaisprofessorina Penn Staten ja Toronton yliopistoissa. Tällä hetkellä olen
logopedian professori ja psykologian ja logopedian laitoksen johtaja Turun yliopistossa.TutkimusTutkimukseni tavoitteena on ymmärtää lasten kielen ja
puheen kehityksen mahdollistavia neurokognitiivisia ja ympäristöllisiä
tekijöitä. Tutkimuksen kohteina ovat tyypillisesti kehittyvät yksi- ja
kaksikieliset lapset, sekä lapset, joilla on kehityksellisiä kielen ja puheen
häiriöitä.


Opetus

Opetan
tällä hetkellä Turun yliopistossa seuraavilla logopedian ja psykologian
kursseilla: Kieli- ja elämänkaari I, Tieteeseen perustuva logopedia, Kaksikielisyys,
Kehityksellisten häiriöiden arviointi, Lasten neuropsykologiset- ja
kommunikatiiviset häiriöt, Kognitiiviset prosessit, Kielen psykologia. Ohjaan
myös kandi-, gradu- ja väitöstöitä.Julkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2023-04-01 at 13:22