Elisa Aro
 


elisa.aro@utu.fi

+358 29 450 3968

+358 50 505 8741

Rehtorinpellonkatu 3

Turku


Asiantuntijuusalueet
Kansainvälistyminen; kansainvälinen yrittäjyys; T&K; meriteollisuus

Biografia

FM ja KTM Elisa Aro toimii apurahatutkijana Liikesivistysrahaston rahoittamassa MUUTOS-hankkeessa (Megatrendit uudistamassa meriteollisuutta Suomessa). Ennen tätä projektia, hän työskenteli tutkimuspäällikkönä Interreg Itämeren ohjelman rahoittamassa EXOPRODIGI-projektissa ("Expanding efforts to bring eco-efficiency to maritime industry processes in Baltic Sea Region via digital tools"). Lisätietoa projektista löytyy projektin kotisivulta: https://ecoprodigi.eu/exoprodigi

Ennen Pan-Eurooppa Instituutissa työskentelyä hän työskenteli useamman vuoden kansainvälisissä tehtävissä eri organisaatioissa Suomessa ja Espanjassa.
Tutkimus

Tutkimuksessa Elisa on erikoistunut yritysten kansainvälistymiseen, kansainväliseen yrittäjyyteen ja yritysten T&K –prosesseihin - erityisintressinä kestävä kehitys ja digitaalinen muutos. Hän on työskennellyt useissa projekteissa, jotka liittyvät näihin teemoihin.Julkaisut


Last updated on 2023-12-07 at 12:23