Risto Kaaja
 Professor, Internal Medicine (Department of Clinical Medicine)


riskaa@utu.fi

+358 46 922 5738

Kiinamyllynkatu 4-8

Turku


ORCID-tunnistehttps://orcid.org/0000-0002-9636-7995

Asiantuntijuusalueet
Diabetes; sisätautiongelmat raskauden aikana; verenpainetauti; raskauteen liittyvä tukostaipumus, sukupuolierot eri taudeissa

Biografia

Professori Risto Kaaja opiskeli lääkäriksi Ranskassa, Lillen Faculté Libre de Médecine-tiedekunnassa. vuodesta 1971  vuoteen 1978. Sen jälkeen hän erikoistui sisätauteihin Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa 1986, minkä jälkeen hän palveli sisätautilääkärinä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Naistenklinikalla. Runsaan 20 vuoden kliinisen kokemuksen ja tutkimustyön ansiosta hänestä tuli obsterinen sisätautilääkäri. Vuodesta 2009 hän on toiminut Turun yliopiston sisätautiopin professorina alkuun 5.5 vuotta toimipaikkana Satakunnan keskussairaala (Pori) ja huhtikuusta 2015 alkaen Turussa vakinaisena ko alan professorina.Tutkimus

Professori Kaaja on julkaissut yli 200 alkuperäisjulkaisua ja 50 katsausta ulkomaisissa ja suomalaisissa julakisusarjoissa. Tutkimusohjelmia kuvaa hyvin lause: " Raskaus- ikkuna naisen terveyteen".

Hän on ohjannut 10 väitöskirjaa ko alalta ja samalla opettanut obstetrista sisätautioppia nuoremmille kollegoilleen.Professori Kaaja on toiminut vastaväittäjänä sekä Suomessa että ulkomailla. Hän on edelleen aktiivinen tutkija, tällä hetkellä on vielä 3 väitöskirjaprojektia meneilläänOpetus

Opetusvelvollisuudet: 1) perusopetus (sisätaudit) sekä lääketieteen että hammalääketieteen kandaateille

2) sisätautiopetusta sisätauteihin erikoistuville, myös tuleville obstetrikoilleJulkaisut
  
null
  
null
  
1/15
  
null
  
null
  


Last updated on 2023-12-07 at 12:01