Terhi Heino
PhD, Adjunct professor (docent)


terhi.j.heino@utu.fi

+358 29 450 4027

+358 50 476 5988

Kiinamyllynkatu 10

Turku


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0003-2274-6834

Research Unit

Research Gate profile

LinkedIn profile


Asiantuntijuusalueet
biolääketiede; luukudos; solubiologia; kantasolut; regeneratiivinen lääketiede; osteoporoosi; murtuman paraneminen; luun muodostuminen; angiogeneesi; endoteelisolut; haavan paraneminen

Biografia

Väittelin filosofian tohtoriksi Turun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2005. Post-doktoraalikoulutukseni tein Karoliinisessa Instituutissa (Pediatric Endocrinology Unit, Department of Women and Child Health) Tukholmassa ja sen jälkeen palasin kotiyliopistooni, jossa olen työskennellyt opetus- ja tutkimustehtävissä vuodesta 2008 alkaen. Vuonna 2013 minulle myönnettiin solubiologian dosentin arvo.

Nykyisin toimin regeneratiivisen lääketieteen yliopisto-opettajana Biolääketieteen laitoksella. Työhöni kuuluu paljon perus- ja jatkotutkintokoulutusta ja olen monella tapaa mukana opetuksen kehittämisessä, sekä toimin Biolääketieteen LuK-vaiheen B2-lukukausijohtajana ja LuK-vaiheen opiskelijoiden mentorina. Lisäksi olen mukana edistämässä kestävää kehitystä koulutuksen näkökulmasta. Tutkimuksessa kiinnostukseni kohteena ovat kudosten uusiutuminen, kantasolut, luusolujen biologia ja biomateriaalit. Projekteissani keskeistä on translationaalinen lähestymistapa regeneratiiviseen lääketieteeseen. 

Ammatillisina tavoitteinani on edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Tähän pyrin niin tutkimustyössäni kuin kouluttaessani ja ohjatessani perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita heidän matkallaan lääketieteen ja biolääketieteen ammattilaisiksi ja asiantuntijoiksi.Tutkimus

Tutkimukseni keskittyy mesenkymaalisiin kantasoluihin (MSC) ja niiden merkitykseen kudosten uusiutumisessa. Erityisesti olen kiinnostunut MSC-solujen ja verisuonten endoteelisolujen ja niiden esiasteiden välisistä vuorovaikutuksista ja niiden merkityksestä luunmurtumien ja kroonisten haavojen paranemisessa. Käytämme in vitro -soluviljelymalleja ja muita yleisiä biolääketieteen tutkimusmenetelmiä, mutta tarkastelemme myös havaittujen ilmiöiden kliinistä relevanssia käyttämällä potilasnäytteitä. Tavoitteenamme on saavuttaa uutta tietoa niistä solujen välisistä molekyylitason mekanismeista, jotka ovat keskeisiä luun muodostuksessa eli osteogeneesissä ja verisuonten uudismuodostuksessa eli angiogeneesissä. Saavutettuja tutkimustuloksia on mahdollista soveltaa regeneratiivisessa lääketieteessä, kun kehitetään uusia menetelmiä luun ja pehmytkudosten paranemisen tehostamiseksi.Opetus

Laaja-alainen aineenopettajan pedagoginen pätevyys, Yliopistopedagogiikka (60 op), Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto, 2009-2014.

Laaja opetuskokemus yli 10 vuoden ajalta sekä perus- että jatkokoulutuksessa, mukaan lukien curriculumin ja opetuksen kehittäminen.

Histologian, solubiologian, anatomian, farmakologian, regeneratiivisen lääketieteen ja syöpäbiologian opetusta. Vastuuopettaja seuraavilla kursseilla: Ihmisen rakenne ja toiminta I (3 op), Syöpäbiologia (6 op), Urapolut ja mentorointi (2 op).

Opettajatuutori (nyk. mentori) Biolääketieteen koulutusohjelmassa v. 2013 alkaen.

Kansainvälistä opetuskokemusta Biomedicine -koulutusohjelmassa Karolinska Institutetissa (Molecular Medicine, 15 ects) 2013-2016.

Partneri ja mentori EU:n rahoittamassa kansainvälisessä, monitieteisessä koulutushankkeessa (IDEATE) 2013-2016.Julkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2021-09-12 at 09:14