Henri Nyberg
PhD (Statistics); Head of Statistics; Vice head of Department of Mathematics and Statistics; Director of Turku Center of Statistics

  • apulaisprofessori II vaihe, tilastotiede (matematiikan ja tilastotieteen laitos)

Department of Mathematics and Statistics

henri.nyberg@utu.fi

+358 29 450 4322

+358 50 353 0866

Assistentinkatu 7

Turku


Personal website

Econometrics research groupAsiantuntijuusalueet
Aikasarja-analyysi; aikasarjaekonometria; empiirinen makrotaloustiede; empiirinen rahoitus

Biografia

Turun yliopiston tilastotieteen oppiaineen (matematiikan ja tilastotieteen laitos) apulaisprofessori (associate professor) tammikuusta 2020 alkaen. Tohtorin tutkinnon (tilastotiede, Helsingin yliopisto) suorittamisen jälkeen (2010) olen työskennellyt Turun yliopistossa yliopistonlehtorina (2015–2019), määräaikaisena (osa-aikaisena) taloustieteen professorina Tampereen yliopistossa (2018–2019) ja post-doc -tutkijana Helsingin yliopistossa taloustieteen oppiaineessa (2010–2015), ml. tutkimusvierailu Cambridgen yliopistoon 2011–2012.  Lisäksi olen toiminut ekonometrian dosenttina Helsingin yliopistossa vuodesta 2014 alkaen.Tutkimus

See all the details in my CV and Google Scholar profile. Links: See my websiteOpetus

Opetustoimintani liittyy erityisesti erityisesti ekonometriaan ja aikasarja-analyysiin. Ks. tarkemmin UTU Econometrics (https://econometrics.utu.fi/teaching/). Keskeisiä kursseja ovat kolme aikasarja-analyysin kurssia, makroekonometria ja kaksi regressioanalyysiä ja tilastollista oppimista koskevaa kurssia.

Kaiken kaikkiaan olen vastuuhenkilö 15 kurssilla. Osa kursseista on nyt käytävissä ajasta ja paikasta riippumattomasti ("autopilot" -toteutukset).

Oppiainevastaavana roolissa vastaan opintoja koskeviin kysymyksiin. Näissä tilanteissa ole aluksi yhteydessä sähköpostia käyttäen.Julkaisut


Last updated on 2023-07-02 at 01:23