Lauri Nikkanen
PhD, Docent (Adjunct professor)


lenikk@utu.fi

Tykistökatu 6

Turku

Työhuone: 6104


ORCID-tunniste: https://orcid.org/0000-0002-7192-9322

ResearchGate profile

Photosynthetic microbesAsiantuntijuusalueet
Syanobakteerit; Flv-proteiineista riippuvat elektroninsiirtoreitit; hapetus-pelkistys-säätely viherhiukkasissa ja syanobakteereissa, fotosynteesi, proteiinien väliset vuorovaikutussuhteet

Biografia

Suoritin solu- ja molekyylibiologian FM-tutkinnon Biologian laitoksella Turun yliopistossa vuonna 2013, ja FT-tutkinnon molekulaarisessa kasvibiologiassa Biokemian laitoksella Turun yliopistossa vuonna 2018. Tein väitöstutkimustani Molekulaarisen kasvibiologian laboratoriossa Prof. Eevi Rintamäen ohjauksessa. Aiemmin olen suorittanut tradenomin tutkinnon kansainvälisestä kaupasta ja markkinointilogistiikasta Satakunnan ammattikorkeakoulussa vuonna 2008.Tutkimus

Työskentelen tutkijatohtorina Yagut Allahverdiyevan tutkimusryhmässä molekulaarisen kasvibiologian laboratoriossa. Tutkin fotosynteesin vaihtoehtoisten elektroninsiirtoreittien toimintaa ja säätelyä syanobakteereilla, sekä niiden merkitystä sopetumiselle vaihteleviin ympäristötekijöihin.Julkaisut
null
null
1/2
null
null


Last updated on 2023-03-02 at 14:28