Elina Karvo
MA


ejkarv@utu.fi
Blogi

LinkedInAsiantuntijuusalueet
populaarikulttuuri; elokuvahistoria; televisiohistoria; ystävyystutkimus; miestutkimus; Iso-Britannia; Sherlock Holmes

Biografia

Olen syntynyt, kasvanut ja karaistunut Lapissa, ja aloitin kulttuurihistorian opinnot avoimen yliopiston kautta vuonna 2006. Muutto Turkuun opintojen perässä tapahtui vuonna 2008. Jo opintojen aikana tutkimuksellisten kiinnostuksieni kohteeksi tarkentuivat populaarikulttuuri, elokuvahistoria, miestutkimus sekä erityiskohteena Sherlock Holmes. Valmistuin maisteriksi 2013 ja aloitin jatko-opinnot seuraavana vuonna. Tällä hetkellä asun jälleen kotiseuduilla Kemijoen varrella.

Vapaa-ajallani olen aktiivinen yhdistystoimija. Vuonna 2013 olin mukana perustamassa Suomeen Sherlock Holmes -yhdistystä Sherlock Finland ry, ja teen myös tutkimustyötä Sherlock Holmesin varhaisista esiintymisistä suomalaisessa kulttuurissa. Vuosina 2019-2020 olin mukana Turun historiallisen yhdistyksen johtokunnassa sihteerin roolissa. Vuodesta 2020 olen toiminut Kulttuurihistorian seuran sihteerinä ja olen mukana seuran Capsa Historiae -julkaisutoimikunnassa.

Olen työskennellyt paljon kulttuuri- ja museoalalla, toimien mm. näyttelytuottajana Länsi-Suomen elokuvakomissiolla, museo-oppaana Turun linnassa sekä projekti- ja museotyöntekijänä Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museolla.Tutkimus

Väitöstutkimukseni käsittelee miesten välisen ystävyyden kuvauksia Iso-Britanniassa tuotetuissa tv-sarjoissa 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa. Tutkimukseni kohteena olevat tv-sarjat - Brideshead Revisited (1981), Sherlock Holmes (1984-1994) ja Jeeves and Wooster (1990-1993) - ovat kirjallisuuteen perustuvia ja menneisyyteen sijoittuvia sarjoja, joiden keskiössä on kahden miehen välinen tiivis ystävyys. Olen kiinnostunut siitä, miten nämä sarjat suhteutuvat osaksi 1980-90-lukujen yhteiskunnallista ja kulttuurista keskustelua miesten välisistä suhteista sekä osaksi ystävyyskäsityksen historiaa.Opetus

Kesäkuu 2022 - tammikuu 2023: Lapin yliopiston kulttuurihistorian yliopisto-opettaja (ma.)

Syys-lokakuu 2022: Tuutorina Turun avoimen yliopiston kurssilla "Historia ja arkeologia tieteenaloina"

Loka-joulukuu 2021: Lapin yliopiston kulttuurihistorian yliopisto-opettaja (ma.)

Syksy 2020:
Tuutorina Turun avoimen yliopiston kurssilla "Kulttuurihistorian aikakaudet" (perusopinnot) yhdessä Hanne Koiviston kanssa
- Tuutorina Turun avoimen yliopiston kurssilla "Avaintekstejä kulttuurihistoriaan" (aineopinnot)

Syksy 2019:
- Kurssin "Miehet, tunteet ja ihmissuhteet (länsi)eurooppalaisessa populaarikulttuurissa" Helsingin yliopistolla suunnittelu ja opettaminen
- Tuutorina Turun avoimen yliopiston kurssilla "Kulttuurihistorian aikakaudet" (perusopinnot) yhdessä Hanne Koiviston kanssa
- Opintosuoritusten arviointi Turun avoimen yliopiston kurssilla "Kulttuurihistorian metodologia ja historia" (perusopinnot)
- Opettajana "Maailmankartalla mediassa" -kurssilla Helsingin yliopistolla yhdessä Outi Hakolan ja Antti Korpisaaren kanssa

Kevät 2019: Elokuvahistorian tutkimusryhmä Noora Kallioniemen kanssa; aiheena suomalainen elokuva 1980-luvun alussa

Lukuvuosi 2017-2018: Yhtenä vetäjistä maisterivaiheen kulttuurihistorian opiskelijoille tarkoitetussa populaarikulttuurin teemaseminaarissa

Syksy 2017: Elokuvahistorian tutkimusryhmä Noora Kallioniemen kanssa; aiheena suomalainen elokuva 1970-luvullaJulkaisut


Last updated on 2022-26-09 at 12:40