Julkaisut (55503)

Järjestä: Date |
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page551/556 Next page Last page
- : ¡ ¿ . ¨ ' " « » ( [ # 1 2 3 4 5 6 7 9 A Á À Æ B C Ć D E É F G H I J K L M N O Ó Õ P Q R S T U V W X Y Ü Z Å Ä Ö Ø ¹ Α Β Θ В Г З И К М Н О П Р С Т У Ф מ               Kaikki 
Yhteyttäminen ja käsitteellinen muutos - interventio luokanopettajaopiskelijoilla
(2009)
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Ilona Ahopelto, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, Marjaana Penttinen, Erkki Anto
Yhtiöjärjestyksen sovittelusta oikeustoimilain 36 §:n nojalla
(2011)
Turun Yliopiston Oikeustieteellisen Tiedekunnan Julkaisuja: A Juhlajulkaisut
Allan Huttunen
Yhtiön varojen käyttö
(2011)
Vahtera Veikko
Yhtiön varojen käyttö
(2011)
Vahtera Veikko
Yhtiöoikeus
(2010)
Sillanpää, Matti
Yhtiöoikeus
(2015)
Pauli Koski, Matti J. Sillanpää
Yhtiöoikeus
(2017)
Pauli Koski, Matti J. Sillanpää
Yhtiöoikeus
(2018)
Matti J. Sillanpää
Yhtiöoikeus
(2011)
Matti J. Sillanpää
Yhtiöoikeus
(2014)
Matti J. Sillanpää
Yhtiöoikeus
(2013)
Matti J. Sillanpää
Ykkösluokan lehti
(2012)
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Jauhiainen Arto, Tähtinen Juhani
Yksi heistä oli Paavolainen
(2015)
Kanava
Ville Laamanen
Yksi huomio kanteenmuutoskiellosta
(2010)
Defensor Legis
Vuorenpää M
Yksi ikuinen ja muuttumaton laki pätee kaikkiin kansoihin
(2013)
Turun Sanomat
Rissanen Veli-Matti
Yksi kymmenestätuhannesta
(2012)
Acatiimi
Joel Kuortti
Yksilöhoito tupakoinnin lopettamisen tukena
(2017)
Maritta Kilpeläinen, Patrick Sandström, Tuula Vasankari
Yksilöiden ja yhteisöjen reformaatiot
(2017)
Synsygus
Kaartinen Marjo
Yksilö ja historia taiteilijaelämäkerroissa
(2012)
Historiallinen Aikakauskirja
Jukka Sarjala
Yksilö ja valta : oikeustapahtumaa kuvaavien lähteiden ristiinlukeminen
(2012)
Kulttuurihistoria - Cultural History
Hanne Koivisto
Yksilö ja yhteisö: kiista kontekstualisoimisesta
(2010)
Kulttuurihistoria - Cultural History
Ollila A
Yksilöllinen hoito näkee potilaan kokonaisuutena
(2019)
Pro terveys
Riitta Suhonen, Minna Stolt
Yksilöllinen hoito - potilaiden ja hoitajien näkemysten vertailu
(2013)
Hoitotiede
Suhonen R, Leino-Kilpi H, Gustafsson ML, Tsangari H, Papastavrou E
Yksilöllisen hoidon teoria - Ammatillinen hoitoympäristö ja sairaanhoitajien autonomia osana teoriaa
(2010)
Hoitotiede
Suhonen R, Gustafsson M-L, Lamberg E, Välimäki M, Katajisto J, Leino-Kilpi H
Yksilölliset taukoprofiilit vieraan kielen kirjoitusprosesseissa
(2006)
Suomen Soveltavan Kielitieteen Yhdistyksen Afinlan Julkaisuja
Maarit Mutta
Yksilöllisiä ja yhteisöllisiä kokemuksia
(2012)
Turun Sanomat
Annina Karhu
Yksilöllisyys hoitotyössä - edelleen ajankohtainen periaate
(2010)
Pro terveys
Suhonen R, Leino-Kilpi H
Yksilö on yhteiskunnan atomi
(2010)
Helsingin Sanomat
Wiberg M
Yksinäisyyden ulottuvuudet
(2016)
Niina Junttila
Yksinäisyys - haitallista terveydelle
(2014)
Erikoislääkäri
Jyrki Korkeila
Yksin Amerikkaan
(2011)
Historia (Forssa)
Immonen V
Yksin asuvat voivat muita huonommin
(2017)
Kähäri Antti, Sistonen Laura, Niemelä Mikko
Yksinhuoltajat työmarkkinoilla
(2011)
Työelämän Tutkimus
Hakovirta Mia
Yksinkertainen lukemisen malli suomen kielessä – Pitkittäistutkimus esikoulusta 3.luokalle
(2014)
Kielikukko
Torppa M, Georgiou G, Lerkkanen M-K, Niemi P, Poikkeus A-M, Nurmi J-E
Yksin yliopistokaupungissa: opiskelijoiden yksinäisyyskokemukset elämänkulun tutkimusperinteen näkökulmasta
(2018)
Nuorisotutkimus
Vesa Välimäki, Mette Aino Maria Ranta, Henrietta Grönlund, Niina Junttila, Anne Birgitta Pessi
Yksinyrittäjätuen vaikuttavuuden ja toimivuuden arviointi
(2011)
Aaltonen Satu, Heinonen Jarna, Luomala Katri
Yksipuolinen ruoka saattaa muuttaa värejä
(2015)
Suomen Luonto
Toni Laaksonen
Yksipuolinen tuomio
(2017)
Tuomas Hupli
Yksipuolinen vai tasapuolinen media? Puoluejäsenten mielipiteet mediasta
(2016)
Kanava
Aki Koivula, Arttu Saarinen, Ilkka Koiranen
Yksitoista tarinaa häpeästä
(2011)
Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain
Leppälahti Merja
Yksityinen sektori on liian pieni
(2014)
Talouselämä
Suomi Reima
Yksityiselämän suoja (PL 10 §)
(2011)
Veli-Pekka Viljanen
Yksityisen terveydenhuollon lääkärinpalkkiot 2012
(2014)
Halonen J, Hiltunen R, Mikkola H
Yksityishenkilön elinkeinotoiminnasta verotuksessa
(2015)
Verotus-Lehti
Valpuri Kulovaara
Yksityishenkilön velkajärjestely
(2017)
Johanna Niemi, Heidi Lindfors
Yksityiskohtaista tirkistelyä Ruotsin ajan lopun Turun historiaan
(2015)
Agricolan kirja-arvostelut
Artukka Topi
Yksityisottojen verokohtelu
(2013)
Turun Yliopiston Oikeustieteellisen Tiedekunnan Julkaisuja: A Juhlajulkaisut
Jaakko Ossa
Yksityistakaaja
(2017)
Ari Saarnilehto
Yksityisten lääkäripalvelujen alueellinen saatavuus vuosina 2008–2012
(2016)
Lääkärilehti
Riina Hiltunen, Hennamari Mikkola, Jouni Saarni
Yksityisyyden suoja
(2018)
Juha Räikkä
Yksityisyyden suoja
(2010)
Räikkä J
Yksityisyyden suoja työsyrjintätilanteessa - KKO 2015:41
(2015)
Edilex-lakikirjasto
Seppo Koskinen
Yksityisyys, menetetty arvo?
(2012)
Aamulehti
Wiberg, Matti;Suomi, Reima
Yksi vai kaksi vuokrasopimusta
(2015)
Oikeustieto
Ari Saarnilehto
Yksi- vai monioikoista?
(2014)
Taide
Altti Kuusamo
Yksi vai monta valkoisen miehen itsemurhaa?
(2015)
Thanatos - Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Verkkojulkaisu
Marja-Liisa Honkasalo
Yksivuotiaiden lasten päivähoito: äitien toiveita ja valintoja
(2018)
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Päivi Pihlaja, Anu Warinowski
Yläkouluikäisten nuorten asennoituminen koululiikuntaan
(2015)
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Aino Nevalainen, Juhani Tähtinen, Eero Laakkonen, Markku Vanttaja, Pasi Koski, Tuomas Zacheus
Yläkouluikäisten syrjinnän, kiusaaminen ja rasismin kokemukset
(2017)
Terra: Maantieteellinen Aikakauskirja
Tuomas Zacheus, Mira Kalalahti, Janne Varjo, Minna Saarinen, Markku Jahnukainen, Marja-Liisa Mäkelä, Joel Kivirauma
Yläkoulun oppilaiden ja opettajien käsityksiä verkkokiusaamisesta vuorovaikutusilmiönä
(2012)
Prologi: Puheviestinnän Vuosikirja
Huhtala Niina, Herkama Sanna
Yläkouluvalinnat, koulujen suosio ja perheiden sosiaalinen asema: Lohkoutuuko perusopetus kaupungeissa?
(2012)
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Seppänen Piia, Rinne Risto, Riipinen Pauliina
Yläluokka ja kouluvalinta kaupungeissa
(2015)
Sonja Kosunen, Piia Seppänen, Risto Rinne
Y Lanthanide Label Array Method for Identification and Adulteration of Honey and Cacao
(2015)
Analytical Chemistry
Harri Härmä, Riikka Peltomaa, Sari Pihlasalo
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page551/556 Next page Last page
Share link