Publications (122)

Sort by: Date |
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/3 Next page Last page
' " ( 1 2 3 5 A Á Ä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z О Р      All 
Perustuslain yhdenvertaisuussäännökset eduskunnan perustuslakivaliokunnan käytännössä
(2010)
Turun Yliopiston Oikeustieteellisen Tiedekunnan Julkaisuja: A Juhlajulkaisut
Veli-Pekka Viljanen
Poliittinen vapaus
(2010)
Lagerspetz E
Poliittinen velvoite
(2010)
Lagerspetz E
Préface
(2010)
Johansson M, Suomela-Salmi E
Preparation and Properties of Eu2+ Doped Alkaline Earth Oxyorthosilicates M3SiO5 (M: Ca, Sr, Ba)
(2010)
Hölsä J, Kotlov A, Laamanen T, Lastusaari M, Malkamäki M
Prisons and punishment
(2010)
Klemettilä H
Palautetta pelikokeilusta: InsomniaGamessa toteutettujen kyselyiden tuloksia
(2011)
Kulttuurituotannon Ja Maisemantutkimuksen Julkaisut
Kulttuurituotannon Ja Maisemantutkimuksen Julkaisut
Tawast Pinja
Pedagogisia ratkaisuja opettajankoulutuksen muutoksessa sukupuolitietoiseksi
(2011)
Heikkinen Mervi, Helakorpi Jenni, Hynninen Pirkko, Jauhiainen Annukka, Kokko Sirpa, Laiho Anne, Norema Anne, Pietilä Penni, Purtonen Tanja, Lehtonen Jukka
Peleistä iloa ja vaihtelua
(2011)
Hoitotieteen Laitoksen Julkaisusarja
Havia Sari, Koskinen Sanna, Salminen Leena
Pelon kulttuuriperintö: kollektiivisen pelon representaatioista Altes Landin myrskytulva-alueella
(2011)
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia Tiede
Outi Tuomi-Nikula
Per Amore
(2011)
Kulttuurituotannon Ja Maisemantutkimuksen Julkaisut
Kulttuurituotannon Ja Maisemantutkimuksen Julkaisut
Taina Graan
Perhe ja perheyritys: kasvun dynamiikkaa Ullan Pakarissa
(2011)
Hurmerinta, Leila;Paavilainen-Mäntymäki, Eriikka
Periytyvä huono-osaisuus vertailun näkökulmasta
(2011)
Sosiologian Tutkimuksia
Naumanen Päivi
Persoonallisuushäiriöt
(2011)
Kalska Hely, Korkeila Jyrki
Perus- ja ihmisoikeussensitiivisen rikoslain soveltamisen ennakoitavuudesta ja puolueettomuudesta
(2011)
Turun Yliopiston Oikeustieteellisen Tiedekunnan Julkaisuja: A Juhlajulkaisut
Hyttinen Tatu
Perusoikeuksien rajoittaminen
(2011)
Viljanen Veli-Pekka
Perusoikeuksien soveltamisala
(2011)
Viljanen Veli-Pekka
Perusoikeusliike
(2011)
Turun Yliopiston Oikeustieteellisen Tiedekunnan Julkaisuja: A Juhlajulkaisut
Pekka Länsineva
Piilokansan maa
(2011)
Kulttuurituotannon Ja Maisemantutkimuksen Julkaisut
Kulttuurituotannon Ja Maisemantutkimuksen Julkaisut
Suvi Kauppila
Population Politics
(2011)
J Räikkä
Prebiotics
(2011)
Marcos Da Silva Magalhães, Seppo Salminen, Jorma Tommola, Maria Carmen Collado, Celia Lucia Ferreira, Pauliina de Anna, Rosangela Marchelli
Privacy
(2011)
J Räikkä
Probiotics
(2011)
Marcos Da Silva Magalhães, Celia Lucia Ferreira, Jorma Tommola, Seppo Salminen, Maria Carmen Collado, Pauliina de Anna, Rosangela Marchelli
Psykoterapia
(2011)
Kalska Hely, Korkeila Jyrki, Karlsson Hasse
Pyhän Gertrudin pyhäinjäännös Turun tuomiokirkossa. Jyrsijännahka pyhänä esineenä?
(2011)
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia Tiede
Taavitsainen Jussi-Pekka, Hiekkanen Markus
Paikannimien neuvostolaistaminen Karjalankannaksella toisen maailmansodan jälkeen
(2012)
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia Tiede
Pekka Hakamies
Päiväkirurgisten potilaiden kokemukset perioperatiivisesta ohjauksesta
(2012)
Hoitotieteen Laitoksen Julkaisusarja
Toivonen Marja-Terttu, Virtanen Heli
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/3 Next page Last page
Share link