Publications (122)

Sort by: Date |
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/5 Next page Last page
' " ( 1 2 3 5 A Á Ä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z О Р      All 
Perustuslain yhdenvertaisuussäännökset eduskunnan perustuslakivaliokunnan käytännössä
(2010)
Turun Yliopiston Oikeustieteellisen Tiedekunnan Julkaisuja: A Juhlajulkaisut
Veli-Pekka Viljanen
Poliittinen vapaus
(2010)
Lagerspetz E
Poliittinen velvoite
(2010)
Lagerspetz E
Préface
(2010)
Johansson M, Suomela-Salmi E
Preparation and Properties of Eu2+ Doped Alkaline Earth Oxyorthosilicates M3SiO5 (M: Ca, Sr, Ba)
(2010)
Hölsä J, Kotlov A, Laamanen T, Lastusaari M, Malkamäki M
Prisons and punishment
(2010)
Klemettilä H
Palautetta pelikokeilusta: InsomniaGamessa toteutettujen kyselyiden tuloksia
(2011)
Kulttuurituotannon Ja Maisemantutkimuksen Julkaisut
Kulttuurituotannon Ja Maisemantutkimuksen Julkaisut
Tawast Pinja
Pedagogisia ratkaisuja opettajankoulutuksen muutoksessa sukupuolitietoiseksi
(2011)
Heikkinen Mervi, Helakorpi Jenni, Hynninen Pirkko, Jauhiainen Annukka, Kokko Sirpa, Laiho Anne, Norema Anne, Pietilä Penni, Purtonen Tanja, Lehtonen Jukka
Peleistä iloa ja vaihtelua
(2011)
Hoitotieteen Laitoksen Julkaisusarja
Havia Sari, Koskinen Sanna, Salminen Leena
Pelon kulttuuriperintö: kollektiivisen pelon representaatioista Altes Landin myrskytulva-alueella
(2011)
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia Tiede
Outi Tuomi-Nikula
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/5 Next page Last page
Share link