Publications (526)

Sort by: Date |
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/6 Next page Last page
" ( 1 A Ä B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z   All 
Etuoikeudet konkurssissa
(1984)
Johanna Niemi-Kiesiläinen
Massavelat konkurssissa
(1989)
Johanna Niemi-Kiesiläinen
Pakolaisoikeus
(1989)
Johanna Niemi-Kiesiläinen
Elokuva ja historia
(1993)
Salmi Hannu
At the Margins of the Economy
(1995)
Kovalainen Anne
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
(1995)
Simonen Leila, Kovalainen Anne
Johdatus esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin
(1997)
Johanna Niemi-Kiesiläinen
Todistajanpsykologia ja todistajankuulustelu
(2000)
Jaana Haapasalo, Kari Kiesiläinen, Johanna Niemi-Kiesiläinen
Biologian sanakirja
(2001)
Tirri R, Lehtonen J, Lemmetyinen R, Pihakaski S, Portin P
Kaupunkilaisten liikunta ikäpolvittain: Turkulaisten liikuntatottumukset 2000-luvun alussa.
(2003)
Zacheus, Tuomas, Tähtinen, Juhani, Rinne, Risto, Koski, Pasi, Heinonen, Olli J.
Matkailijan ihmeellinen maailma. Matkailun historia vanhalta ajalta nykypäivään
(2004)
Koivunen Leila, Kostiainen Auvo, Ahtola Janne, Korpela Katariina, Syrjämaa Taina
Rahoitusalan sovellukset ja Excel
(2004)
Mika Vaihekoski
Rikosprosessi ja parisuhdeväkivalta
(2004)
Johanna Niemi-Kiesiläinen
Tiedonkulku ja viestintä Aasian hyökyaaltokatastrofissa
(2005)
Hannele Huhtala (Seeck), Salli Hakala, Aino Laakso, Annette Falck
Analyysi maatalouden ympäristötukijärjestelmästä 2000-2006
(2007)
Juha Grönroos, Reija Hietala-Koivu, Mikko Kuussaari, Pirkko Laitinen, Jussi Lankoski, Riitta Lemola, Antti Miettinen, Paula Perälä, Markku Puustinen, Anna Schulman, Tapio Salo, Katri Siimes, Eila Turtola
Kymenlaakson satamien aluetaloudelliset vaikutukset
(2007)
Reima Helminen, Anu Keltaniemi, Antti Peura, Pentti Ruutikainen, Antti Saurama
Maisema asukkaiden silmin. Tapaustutkimus Koskenkylässä ja Pernajanlahdella
(2007)
Tyrväinen Liisa, Hietala Reija, Silvennoinen Harri, Sipilä Maija
Kriisijohtaminen ja viestintä: tapaus Nokian vesikriisi.
(2008)
Hannele Seeck, Heidi Lavento, Salli Hakala
New insights into the mechanisms of macroautophagy in mammalian cells
(2008)
International Review of Cell and Molecular Biology
Eskelinen EL
MONITORING AUTOPHAGY BY ELECTRON MICROSCOPY IN MAMMALIAN CELLS
(2009)
Methods in Enzymology
Yla-Anttila P, Vihinen H, Jokitalo E, Eskelinen EL
Elinikäiset oppijat lähikuvassa. Kokemuksia ja näkemyksiä ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista
(2010)
Koulutussosiologian Tutkimuskeskuksen Raportteja
Galli L, Ahola S
Empiirisen kielitieteen metodologia
(2010)
Suomi
Itkonen E, Pajunen A
Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmajärjestelmän toimivuus
(2010)
Sulonen K, Heilä-Ylikallio R, Junttila N, Kola-Torvinen P, Laine T, Ropo E, Suortamo M, Knubb-Manninen G, Korkeakoski E
Hovioikeusmenettely
(2010)
Jokela A
Keskeiset rikokset. 2., uudistettu ja laajennettu laitos
(2010)
Frände D, Matikkala J, Tapani J, Tolvanen M, Viljanen P, Wahlberg M
Ketterän organisaation IT
(2010)
Salmela, H.; Hallanoro, M.; Sippa, S.; Tapanainen, T.; Ylitalo, J.
Kirjoituksia kulttuurista, sukupuolesta ja historiasta
(2010)
Historiallinen Arkisto
Ollila A
KOULULIIKUNNAN VAIKUTTAVUUS -TUTKIMUS: Lähtökohdat, menetelmät ja aineiston kuvaus
(2010)
Nupponen H, Penttinen S, Pehkonen M Kalari J, Palosaari A-M
Nuoret taiteen tekijöinä. Myrsky-hankkeen väliarviointia.
(2010)
Kotilainen, S.; Siivonen, K.; Suoninen, A.
Poimintoja Satakunnan hyvinvointiklusterista
(2010)
Seppä, O.; Salonen, M.; Ilomäki, M.; Tuominen, A.; Isoviita, E.
Pysyneet ja pudotetut
(2010)
Sarmavuori K
Simmel and 'the Social'
(2010)
Pyyhtinen O
Sopimus ja insolvenssi
(2010)
Tuomisto J
Suomen luteet
(2010)
Rintala T, Rinne V
Suomi 2009. Tutkimusseloste ja aineistojen 1999-2009 vertailua
(2010)
Sarpila O, Räsänen P, Erola J, Kekki J, Pitkänen K
Terminology of Functional Foods
(2010)
Magalhaes M, Salminen S, Ferreira C, Tommola J
Uskontotieteen maastot ja kartat
(2010)
Tietolipas
Anttonen V
Velkajärjestely
(2010)
Uitto T
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/6 Next page Last page
Share link