Article in a professional research book (D2)

Monimuotoinen tulevaisuusverstas
List of AuthorsArmanto Riikka, Lauttamäki Ville, Siivonen Katriina

PublisherTurun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

PlaceTurku

Publication year2022

Book title *Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä

Title of seriesTulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja

Number in series1/2022

Start page222

End page236

ISBN978-952-249-562-4

eISBN978-952-249-563-1

ISSN1798-5498

URL https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1

Self-archived copy’s web addresshttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/73934939


Abstract

Tulevaisuusverstaat ovat hyvin joustava, muuntuva tapa vuorovaikutteiseen tulevaisuustyöskentelyyn. Niitä käytetään monenlaisiin tarkoituksiin, jolloin verstaiden muoto ja rakenne voidaan räätälöidä sopivaksi kuhunkin tilanteeseen. Annamme tässä artikkelissa yleiskuvan verstaiden käytöstä tulevaisuudentutkimuksessa. Kirjan artikkeleissa kerrotaan tulevaisuusverstaiden seuraavista erityismuodoista: tulevaisuustaajuus, tulevaisuusklinikka ja tulevaisuusperintöverstas. Pureudumme verstaiden järjestämisen olennaisimpiin tavoitteisiin: tulevaisuuksista tietämiseen ja tulevaisuuksien tekemiseen. Vaikka tarkkoja ohjeita verstaiden järjestämiseen on erilaisten käyttötarpeiden ja toteuttamistapojen suuren määrän vuoksi hankalaa antaa, käymme läpi seikkoja, joita verstaita suunnittelevan kannattaa ottaa huomioon. Keskeistä kaikissa tulevaisuusverstaissa on tulevaisuuksien pohtiminen ja niihin liittyvien näkemysten jakaminen, oppiminen ja yhteistyö sekä uusien ratkaisujen ja ideoiden tuottaminen.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-28-03 at 14:35