Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (D2)

Tulevaisuusperintöverstas kestävän tulevaisuuden edistäjänä
Julkaisun tekijät: Siivonen Katriina, Latvala-Harvilahti Pauliina, Vähäkari Noora, Paaskoski Leena, Pelli Päivi

Kustantaja: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Paikka: Turku

Julkaisuvuosi: 2022

Kirjan nimi *: Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä

Sarjan nimi: Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja

Numero sarjassa: 1/2022

ISBN: 978-952-249-562-4

eISBN: 978-952-249-563-1

ISSN: 1798-5498

Verkko-osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1

Rinnakkaistallenteen osoite: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/73934667


Tiivistelmä

Tulevaisuusperintöverstas on uusi tulevaisuudentutkimuksen, kulttuuriperinnön tutkimuksen ja kestävyystutkimuksen yhdistävä menetelmä. Tulevaisuusperintöverstaassa on tulevaisuusverstaaseen nähden erityisenä piirteenä kulttuurisen muutoksen kokemuksellinen ymmärtäminen. Verstaan keskiössä on yksilö yhteisluomassa kestävää tulevaisuutta muiden kanssa. Siinä painottuu kulttuuristen taitojen ja toiminnan merkityksellistäminen kestävyysmurrosta rakentaviksi keinoiksi eli tulevaisuusperinnöksi. Tulevaisuusperintöverstas on kehitetty dynaamisen museon toimintamuodoksi eli ympäristöön, jossa helposti voi hyödyntää aineettoman ja aineellisen kulttuuriperinnön näkökulmia ja pitkää aikaulottuvuutta. Verstasrakenne on viisiosainen edeten menneisyydestä tulevaisuuteen ja takaisin nykyhetkeen. Tulevaisuusperintöverstaassa työskentelyssä on tärkeää ymmärtää, mitä nykyisen kulttuurimme ilmiöitä ei tule säilyttää seuraaville sukupolville, ja mitkä ilmiöt edellyttävät uutta ratkaisua.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-28-03 at 14:34