Article in a professional research book (D2)

Tulevaisuusperintöverstas kestävän tulevaisuuden edistäjänä
List of Authors: Siivonen Katriina, Latvala-Harvilahti Pauliina, Vähäkari Noora, Paaskoski Leena, Pelli Päivi

Publisher: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Place: Turku

Publication year: 2022

Book title *: Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä

Title of series: Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja

Number in series: 1/2022

ISBN: 978-952-249-562-4

eISBN: 978-952-249-563-1

ISSN: 1798-5498

URL: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/73934667


Abstract

Tulevaisuusperintöverstas on uusi tulevaisuudentutkimuksen, kulttuuriperinnön tutkimuksen ja kestävyystutkimuksen yhdistävä menetelmä. Tulevaisuusperintöverstaassa on tulevaisuusverstaaseen nähden erityisenä piirteenä kulttuurisen muutoksen kokemuksellinen ymmärtäminen. Verstaan keskiössä on yksilö yhteisluomassa kestävää tulevaisuutta muiden kanssa. Siinä painottuu kulttuuristen taitojen ja toiminnan merkityksellistäminen kestävyysmurrosta rakentaviksi keinoiksi eli tulevaisuusperinnöksi. Tulevaisuusperintöverstas on kehitetty dynaamisen museon toimintamuodoksi eli ympäristöön, jossa helposti voi hyödyntää aineettoman ja aineellisen kulttuuriperinnön näkökulmia ja pitkää aikaulottuvuutta. Verstasrakenne on viisiosainen edeten menneisyydestä tulevaisuuteen ja takaisin nykyhetkeen. Tulevaisuusperintöverstaassa työskentelyssä on tärkeää ymmärtää, mitä nykyisen kulttuurimme ilmiöitä ei tule säilyttää seuraaville sukupolville, ja mitkä ilmiöt edellyttävät uutta ratkaisua.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-28-03 at 14:34