Published development or research report or study (D4)

Tulevaisuuden pelastustoimi 2023 : Pelastustoimen alueellisen valmistelun yhteistutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteenvetoraportti
List of AuthorsMankkinen Teija, Soininen Jari, Virtanen Teija, Kuula Jaana, Linnolahti Outi, Siirtola Roope, Ripatti Otto, Puolitaival Mikko, Kippo Sonja, Koivisto Katriina, Heikkinen Päivi, Kärkkäinen Juha, Nyman Vesa, Pikkarainen Jorma, Saastamoinen Yrjö, Siitonen Mika, Törrönen Kari, Korhonen Valtteri, Arppe Matti, Raittila Tomi, Pylkkänen Tuomas, Himberg Joni, Tanskanen Jani, Markkanen Pasi, Toivonen Juha, Nyberg Paul, Mänttäri Joni, Seppä Marko, Taira Samuli, Hiltunen Sami, Heikkilä Olli, Eskelinen Kaisa, Kekki Tuula, Puukko Tuomas, Fält Saija, Lehtola Mika, Lakkisto Pauli, Huuskonen Heidi, Sauvala Erica, Virtanen Terhi, Halmela Antti, Jaakkola Lauri, Pulkkinen Markku, Tolonen Risto

PublisherSisäministeriö

PlaceHelsinki

Publication year2022

Title of seriesSisäministerön julkaisuja

Number in series2022:17

eISBN978-952-324-565-5

URLhttp://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-565-5


Abstract

Pelastustoimen järjestäminen siirtyy vuoden 2023 alussa osana pelastustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin vastuulle. Uudistuksen valmistelua on tuettu hallintouudistus- ja kehittämishankkeilla. Kaksi keskeisintä kehittämishankekokonaisuutta ovat olleet Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hanke sekä tässä raportissa esiteltävä Alueellisen valmistelun yhteistutkimus- ja kehittämishanke -kokonaisuus.  Kehittämiskokonaisuudet ovat muodostuneet erillisistä hankkeista, jotka ovat tehneet yhteistyötä keskenään yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Alueellisen valmistelun hankkeiden tavoitteena oli valmistella pelastustoimelle valtakunnalliseen kehittämiseen ja hyödyntämiseen yhteisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka edistäisivät uudistukselle asetettuja tavoitteita.

Hankkeet toteutettiin yhteiskehittämishankkeina pelastuslaitosten kanssa. Sisäministeriön pelastusosasto pyysi hanke-esityksiä alueiden pelastustoimilta yhteiskehittämisestä ja/tai yhteistyöluontoisesta tutkimuksesta. Hankkeen toteutuksesta vastasi pelastuslaitos tai useammasta pelastuslaitoksesta muodostuva konsortio, johon saattoivat kuulua myös Aluehallintovirasto, Pelastusopisto tai pelastustoimen sektorilla toimiva järjestö. Hankkeen ohjauksesta vastasi sisäministeriön pelastusosasto, joka toimi myös tilaajana.

LIITE 5. Asiakas keskiöön -hanke, Loppuraportti. Puolitaival Mikko, Kippo Sonja, Koivisto Katriina


Last updated on 2022-06-06 at 15:43