Other (O2)

Utmaningar med utvärdering av forskningens samhälleliga genomslag
List of Authors: Muhonen Reetta

Publisher: Tieteellisten seurain valtuuskunta

Publication year: 2021

Book title *: Vastuullinen tiede / Ansvarsfull forskning

Title of series: Vastuullinen tiede : tutkimusetiikka ja tiedeviestintä Suomessa

ISSN: 2490-2004

URL: https://vastuullinentiede.fi/sv/ateranvandning/utmaningar-med-utvardering-av-forskningens-samhalleliga-genomslag


Abstract

Käännös julkaisusta: Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin haasteet

Utvärdering av forskningens samhälleliga genomslag bör grunda sig på forskningsbaserad kunskap, dvs. på förståelsen för i vilken mån vi kan verifiera genomslaget.


Last updated on 2022-14-02 at 15:06