Published development or research report or study (D4)

Työn tulevaisuus – koneiden hallinnoimaa vihreää taloutta?
List of Authors: Kaskinen Juha, Saarimaa Riikka

Publisher: Tapaturmavakuutuskeskus, TVK

Place: Helsinki

Publication year: 2022

Title of series: Tapaturmavakuutuskeskuksen julkaisuja

Number in series: 1/2022

ISBN: 978-952-7496-00-8

ISSN: 2343-4295

URL: https://www.tvk.fi/tilastot-ja-julkaisusarjat/julkaisusarjat/

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/69135423


Abstract

Tulevaisuuden ennakoinnissa ja tässä raportissa työn tulevaisuuden ja tulevaisuuskuvien luomisessa keskeistä on muutosten tunnistaminen ja jäsentäminen. Tätä kutsutaan toimintaympäristön muutosten kartoittamiseksi, johon voidaan sisällyttää edellisen lisäksi myös muutosten vaikutusten selvittäminen. Tähän taustaselvitykseen koottiin työhön vaikuttavia muutoksia, jotka jaoteltiin megatrendeihin ja trendeihin.

Näiden pohjalta muodostettiin ensimmäisen vaiheen tulevaisuuskuvia työn mahdollisista tulevaisuuksista 10 vuoden aikaperspektiivillä. Selvityksessä tarkasteltiin työelämää muokkaavia muutosvoimia yleisemmin seuraavien kysymysten saattelemina:
• Mitkä muutostekijät ovat merkittäviä työn muutosten ymmärtämisessä ja mitä vaikutuksia muutoksilla on työhön ja työelämään?
• Miten muutokset tulevat mahdollisesti muuttamaan työelämää?


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-28-03 at 14:48