Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö (G2)

”Omaperäisistä otteistaan tunnettu” – Suomen suurlähettiläiden raportointi Idi Aminin Ugandasta vuosina 1971–1979
Julkaisun tekijätHolmi Jerkko

KustantajaTurun yliopisto

Julkaisuvuosi2019

Sivujen määrä127

Verkko-osoitehttps://www.utupub.fi/handle/10024/146683


Tiivistelmä

Tutkimuksessa analysoidaan Suomen Ugandaan akkreditoitujen suurlähettiläiden raportointia Ugandasta aikana, jolloin Idi Amin oli maan johdossa. Raportteja analysoidaan laadullisen analyysin avulla. Suomen suurlähettiläs lähetti raportteja Ugandasta suurien tapahtumien yhteydessä koskien joko Ugandan politiikkaa tai Suomen ja Ugandan välisiä suhteita. Pääosin kuitenkin kaikki vähänkin isommat tapahtumat Ugandassa tai maan toimintaan liittyen ilmoitettiin Suomeen. Aminin valtakauden alkupään tapahtumista itse vallankaappaus ja aasialaisten karkottaminen olivat suurimmat asiat. Loppupäässä taas keskiöön nousi maan sisäinen kiristyvä tilanne, jonka lähtölaukauksena olivat maan anglikaanisen piispan murha ja huipentumana ulkopoliittinen jännite Tansanian kanssa sekä diplomaattisuhteiden välirikon uhka Suomeen. Näiden kahden tapahtumarikkaan muutaman vuoden kestäneen ajanjakson välissä oli siis selvästi hiljaisempi jakso. Tästä on poikkeuksellisen vähän arkistomateriaalia, josta johtuvia syitä myös pohditaan tutkielmassa. Pelkkä suurlähettilään vaihtuminen ei itsessään kuitenkaan selitä raporttien määrän selkeää muutosta. Taustalla vaikuttaneena syynä oli, ettei Ugandassa tosiaankaan tapahtunut sillä tavalla merkittävää, mitä edeltävinä vuosina. Tilanne vakiintui niin, ettei kaikkea nähty enää aiheelliseksi raportoida välittömästi. Vaikkakin Uganda oli käsitellyn aikakauden aikana käytännössä yhtä kuin Idi Amin, monesta raportista löytyy selkeät kohdat, joissa analysoidaan Aminia ja osat, joiden tarkoitus on todellakin ollut selittää Ugandan tilannetta. Asioista raportoitiin kaikkien suurlähettiläiden osalta pääsääntöisesti hyvin faktapohjaisesti. Millekään villeille arvauksille raporteissa ei annettu sijaa ja ennusteet tulevastakin olivat useimmissa tapauksissa pohjautuneet käytyihin keskusteluihin ja arvioihin.


Last updated on 2022-02-02 at 08:33