Refereed review article in scientific journal (A2)

Näkökulmia lihavuuden psykologiaan
List of Authors: Korkeila Jyrki

Publisher: Suomen lääkäriliitto

Publication year: 2021

Journal: Lääkärilehti

Volume number: 76

Issue number: 50-52

eISSN: 2489-7434

URL: https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/nakokulmia-lihavuuden-psykologiaan/

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/68775062


Abstract

Ihmisaivot kehittyivät aikana, jolloin ravinnon saanti oli epävarmaa. Nykyihmisen voi siksi olla vaikea tunnistaa nälän ja kylläisyyden signaaleja.
Stressi lisää syömistä ja siten viskeraalisen rasvan kertymistä etenkin kortisolipitoisuuden suurenemisen vaikutuksesta.
Aivojen opioidireseptorien poikkeava määrä näyttää liittyvän lihavuuteen.
Elintapojen muutoksessa on kiinnitettävä huomiota automatisoituneisiin toimintoihin, sillä suuri osa arkisesta toiminnasta toteutuu ilman tietoista harkintaa.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 16:21