Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1)

Parlamenttisampo: eduskunnan aineistojen linkitetyn avoimen datan palvelu ja sen käyttömahdollisuudet
Julkaisun tekijät: Hyvönen Eero, Sinikallio Laura, Leskinen Petri, Drobac Senka, Tuominen Jouni, Elo Kimmo, La Mela Matti, Koho Mikko, Ikkala Esko, Tamper Minna, Leal Rafael, Kesäniemi Joonas

Kustantaja: Informaatiotutkimuksen yhdistys

Paikka: Tampere

Julkaisuvuosi: 2021

Journal: Informaatiotutkimus

Tietokannassa oleva lehden nimi: Informaatiotutkimus

Volyymi: 40

Julkaisunumero: 3

eISSN: 1797-9129

DOI: http://dx.doi.org/10.23978/inf.107899

Verkko-osoite: https://journal.fi/inf/article/view/107899

Rinnakkaistallenteen osoite: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/68769467


Tiivistelmä

Semanttinen parlamentti -hankkeessa 2020–2022 luodaan eduskunnan tietokannoista ja niihin liittyvistä muista aineistoista uudenlainen linkitetyn avoimen datan (Linked Open Data, LOD) palvelu, tietoinfrastruktuuri ja semanttinen portaali Parlamenttisampo – eduskunta semant­tisessa webissä, joiden avulla tutkitaan poliittista kulttuuria ja kieltä. Dataa linkittämällä voi-daan rikastaa eduskuntadataa muilla tietolähteillä kuten biografisella tiedolla, terminologioilla ja lainsäädännön dokumenteilla. Parlamenttisampo on kieli- ja semanttisen webin teknologioihin perustuva palvelukokonaisuus tutkijoita, kansalaisia, mediaa ja valtionhallintoa varten. Artik­kelissa esitellään hankkeen visio, ensimmäisiä tuloksia ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia: eduskunnan kaikkien täysistuntojen 1907–2021 yli 900 000 puheesta on valmistunut linkitetyn datan tietämysgraafi (knowledge graph); data on myös saatavilla XML-muodossa, jossa hyö­dynnetään uutta kansainvälistä Parla-CLARIN-formaattia. Ensimmäistä kertaa eduskunnan puheiden koko aikasarja on muunnettu dataksi ja datapalveluksi yhtenäisessä muodossa. Lisäksi puheet on yhdistetty eduskunnan kansanedustajien tietokannasta luotuun ja muista tietolähteistä rikastettuun toiseen tietämysgraafiin laajemmaksi ontologiaperustaiseksi datapalveluksi Fin- Parla. Datapalvelua voidaan käyttää eduskuntatutkimukseen parlamentaarisesta ja edustuksel-lisesta kulttuurista sekä poliittisen kielen käytöstä analysoimalla kansanedustajien täysistunnois­sa pitämiä puheita ja poliitikkojen verkostoja data-analyysin keinoin. Palvelun rajapinnan avulla voidaan myös kehittää eri käyttäjäryhmille sovelluksia, kuten hankkeessa valmistuva Parlament­tisampo-portaali.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 16:21