Refereed article in compilation book (A3)

Vuorovaikutuksen rakenteet
List of Authors: Salminen Tapio, Salonen Kirsi

Place: Tampere

Publication year: 2021

Book title *: Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400-2000, 1. Rakenteet ja instituutiot

ISBN: 978-951-768-900-7Last updated on 2022-28-01 at 17:24