Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4)

Muuttuva perheenmuodostus – Syyt, seuraukset ja mahdolliset tulevaisuudet (FLUX).
Julkaisun tekijät: Jalovaara Marika, Lilja Erika, Nisén Jessica, Myrskylä Mikko, Gissler Mika, Helske Satu, Lammi-Taskula Johanna, Mannerström Rasmus, Moisio Pasi, Salmela-Aro Katariina, Tikanmäki Heikki, Österbacka Eva

Kustantaja: Suomen Akatemia, Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN)

Paikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 2022

Verkko-osoite: https://www.aka.fi/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus-pahkinankuoressa/ohjelmat-ja-hankkeet/demography/flux/

Rinnakkaistallenteen osoite: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/68703669


Tiivistelmä

Muuttuva perheenmuodostus – syyt, seuraukset ja mahdolliset tulevaisuudet, FLUX, on konsortiohanke, jota rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, STN. FLUX etsii tutkimukseen perustuvia ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa ja sopeutua syntyvyyden muutoksiin sekä näiden muutosten aiheuttamaan väestön ikääntymisen kiihtymiseen. Tavoitteena on suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden parantaminen.
FLUX tutkii syntyvyyden ja perheenmuodostuksen dynamiikkaa ja muutoksia ja tuottaa vastauksia (1) muutosten syistä, (2) niiden seurauksista, (3) siitä, miten syntyvyys ja perhedynamiikka ovat yhteydessä sosiaaliseen ja sukupuolten väliseen eriarvoisuuteen ja haasteisiin psykososiaalisessa ja taloudellisessa hyvinvoinnissa ja (4) siitä, miten valtakunnallista ja paikallista sosiaali- ja perhepolitiikkaa voidaan kehittää uusiin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi. Monitieteisessä FLUX-konsortiossa työskentelee johtavia tutkijoita väestötieteestä ja muilta aloilta, jotka ovat tärkeitä syntyvyyden muutosten syiden ja seurausten ymmärtämiseksi.
Sidosryhmävuorovaikutuksen keinoin FLUX vahvistaa tutkittuun tietoon perustuvaa sosiaali- ja perhepolitiikan päätöksentekoa sen eri vaiheissa ja julkishallinnon eri tasoilla. Järjestötoimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö laajentaa FLUXin mahdollisuuksia vaikuttaa asiantuntijatyöhön ja väestöön käytännön tasolla ja FLUXin monikanavainen, laajalle yleisölle suunnattu selkokielinen viestintä tekee tuotetusta tiedosta saavutettavaa kaikille.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-30-03 at 12:13