Muu (O2)

Bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttö hallintaan
Julkaisun tekijät: Taipale H, Särkilä H, Tanskanen A, Kurko T, Taiminen T, Tiihonen J, Sund R, Tuulio-Henriksson A, Saastamoinen L, Hietala J

Kustantaja: Fimea

Julkaisuvuosi: 2021

Journal: Policy Brief: tietoa lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi

Sarjan nimi: Policy Brief: tietoa lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi

Numero sarjassa: 3

Verkko-osoite: https://www.fimea.fi/documents/160140/7325618/Taipale_ym._Bentsodiatsepiinien+pitk%C3%A4aikaisk%C3%A4ytt%C3%B6+hallintaan_Policy+Brief+3.pdf/9de2cd6f-aef1-02cd-49f9-b35c72c0b063?t=1610961308895


Tiivistelmä

Aloitettaessa bentsodiatsepiini-lääkehoitoa tulee potilaan kanssa sopia tarkasti käyttötavasta (esim. ei päivittäiseen käyttöön) ja hoidon todellisesta pituudesta (esim. hoitopäivinä tai -viikkoina). Ensimmäinen resepti vaatii aina lääkkeenmäärääjän ja potilaan keskustelua ja yhteistä tilannearviota.

Aloitettaessa lääkehoitoa lääkeainevalinta vaikuttaa merkittävästi pitkäaikaiskäytön riskiin (kuva 1).

Käytön aloittamisen lisäksi reseptin ensimmäistä uudistamista on harkittava erityisen tarkasti, ettei näiden lääkkeiden käyttö pitkäaikaistu.

Jos hoitava lääkäri arvioi, että potilaan on tarkoituksenmukaista siirtyä pitkäaikaiseen bentsodiatsepiinihoitoon psykiatristen indikaatioiden perusteella, tämä pitää suunnitella huolella ja tarvittaessa konsultoida psykiatrian erikoislääkäriä.


Last updated on 2022-25-01 at 15:50