Other (O2)

Bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttö hallintaan
List of Authors: Taipale H, Särkilä H, Tanskanen A, Kurko T, Taiminen T, Tiihonen J, Sund R, Tuulio-Henriksson A, Saastamoinen L, Hietala J

Publisher: Fimea

Publication year: 2021

Journal: Policy Brief: tietoa lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi

Title of series: Policy Brief: tietoa lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi

Number in series: 3

URL: https://www.fimea.fi/documents/160140/7325618/Taipale_ym._Bentsodiatsepiinien+pitk%C3%A4aikaisk%C3%A4ytt%C3%B6+hallintaan_Policy+Brief+3.pdf/9de2cd6f-aef1-02cd-49f9-b35c72c0b063?t=1610961308895


Abstract

Aloitettaessa bentsodiatsepiini-lääkehoitoa tulee potilaan kanssa sopia tarkasti käyttötavasta (esim. ei päivittäiseen käyttöön) ja hoidon todellisesta pituudesta (esim. hoitopäivinä tai -viikkoina). Ensimmäinen resepti vaatii aina lääkkeenmäärääjän ja potilaan keskustelua ja yhteistä tilannearviota.

Aloitettaessa lääkehoitoa lääkeainevalinta vaikuttaa merkittävästi pitkäaikaiskäytön riskiin (kuva 1).

Käytön aloittamisen lisäksi reseptin ensimmäistä uudistamista on harkittava erityisen tarkasti, ettei näiden lääkkeiden käyttö pitkäaikaistu.

Jos hoitava lääkäri arvioi, että potilaan on tarkoituksenmukaista siirtyä pitkäaikaiseen bentsodiatsepiinihoitoon psykiatristen indikaatioiden perusteella, tämä pitää suunnitella huolella ja tarvittaessa konsultoida psykiatrian erikoislääkäriä.


Last updated on 2022-25-01 at 15:50