Refereed article in compilation book (A3)

Marginaalisia mutta merkittäviä kieliä – englantia, saksaa ja ranskaa Turussa 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla
List of Authors: Syrjämaa Taina, Tunturi Janne

Publication year: 2021

Book title *: Kieliä ja kohtaamisia Turun historiassa. Näkökulmia monikielisyyteen

Title of series: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia

Number in series: 1475

ISBN: 978-951-858-428-8

ISSN: 0355-1768

DOI: http://dx.doi.org/10.21435/skst.1475

URL: https://doi.org/10.21435/skst.1475Last updated on 2022-10-04 at 18:04