Popularised article or blog post (E1)

Näkökulma: Opettajan ammatin vetovoima hiipuu
List of Authors: Räihä Pekka, Mankki Ville

Publication year: 2017

Journal: Kainuun Sanomat

URL: https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/nakokulma-opettajan-ammatin-vetovoima-hiipuu-125829325/Last updated on 2022-21-01 at 07:29