Refereed journal article or data article (A1)

Todistusvalinnan ennustevaliditeetti korkeakoulujen opiskelijavalinnassa: esimerkkinä luokanopettajakoulutus
List of Authors: Mankki Ville, Räihä Pekka, Joutsenlahti Jorma

Publication year: 2018

Journal: Tiedepolitiikka

Volume number: 43

Issue number: 2

URL: http://elektra.helsinki.fi/se/t/0782-0674/43/2/todistus.pdf


Abstract

Korkeakouluopiskelijoiden korkeaa valmistumisikää on pidetty ongelmallisena
jopa Suomen kansantalouden näkökulmasta. Ongelmaan on pyritty
vaikuttamaan vuosien saatossa monin eri keinoin tässä kuitenkaan suurempaa
menestystä saavuttamatta. Viimeisimpänä keinona käyttöön on otettu
uusia menetelmiä opiskelijavalintojen uudistamiseksi velvoittamalla korkeakoulut
lisäämään ylioppilastodistuksen painoarvoa opiskelijavalinnassa.
Ville Mankki kollegoineen on artikkelissaan arvioinut ylioppilastodistuksen
ennustuskykyä luokanopettajakoulutuksessa verrattuna aiemmin käytössä
olleeseen VAKAVA-kokeeseen. Kummankaan valintatavan kyky ennustaa
myöhempää opintomenestystä ja valmistumisaikaa ei osoittaudu kovin
hyväksi. Todistusvalinnan käytön lisäämistä voidaan kuitenkin pitää perusteltuna,
mutta vain edellyttäen, että todistuspisteiden painotus perustuu
tutkittuun tietoon eikä opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiohjaukseen.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-21-01 at 06:54