Artikkeli ammattilehdessä tai kirjoitus ammatillisessa blogissa (D1)

Ihmeelliset vuodet -ohjelmaperheen sähköisen seurantajärjestelmän kehittäminen
Julkaisun tekijät: Granlund Kati, Imberg Tanja

Julkaisuvuosi: 2021

Journal: Kasvun tuki -aikakauslehti

Julkaisunumero: 2

Verkko-osoite: https://kasvuntuki.fi/aikakauslehti/julkaisut/kasvun-tuki-aikakauslehti-22021/granlund-imberg/


Tiivistelmä

• On tavallista, että uusia psykososiaalisia interventioita Suomeen tuotaessa seurantatieto menetelmäosaajista ja menetelmän käytöstä jää puutteelliseksi tai sitä ei kerätä lainkaan.

• Ihmeelliset vuodet -ohjelman kohdalla kehitystyö systemaattisen seurantatiedon keräämiseksi aloitettiin, kun kotipesätoiminta siirtyi vuoden 2020 alussa Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskukseen.

• Menetelmäosaamisen dokumentoiminen päivitettävään seurantajärjestelmään helpottaa osaamisen ylläpitoa ja kansallista koordinointia.

• Systemaattisen seurantatiedon kerääminen on edellytys menetelmän laadukkaalle juurruttamistyölle, korkean fideliteetin ylläpidolle ja vaikuttavuuden arvioinnille.


Last updated on 2022-21-01 at 10:39