Article in trade journal or blog post (D1)

Luontokato haastaa ihmiskunnan terveyden ja hyvinvoinnin
List of Authors: Räikkönen Juulia, Sääksjärvi Ilari E.

Publisher: Suomalainen lääkäriseura Duodecim

Publication year: 2021

Journal: Duodecim

Volume number: 137

Issue number: 24

eISSN: 2242-3281

URL: https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2021/24/duo16604

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/68545275


Abstract

Monimuotoisuus lisää ekosysteemien puskurointikykyä ympäristössä tapahtuvia muutoksia vastaan. Tämä on ensiarvoisen tärkeää ilmastonmuutokseen ja luontokatoon sopeutumisessa. Valitettavasti luonnon monimuotoisuus köyhtyy nykyisin nopeasti, ja uusimpien arvioiden mukaan jopa miljoona eliölajia on vaarassa hävitä sukupuuttoon seuraavien vuosikymmenten aikana. Luontokato johtuu ihmiskunnan nopeasta väestönkasvusta ja siihen liittyvästä luonnonvarojen ylikulutuksesta. Tilanne vaarantaa ihmiskunnan hyvinvoinnin, terveyden, talouden ja turvallisuuden. Koko maapalloa uhkaava tila on edelleen mahdollista pysäyttää. Luontokadon pysäyttäminen vaatii laajamittaisia toimenpiteitä, esimerkiksi maa- ja vesiekosysteemien suojelu- ja ennallistamistoimenpiteitä, ilmastonmuutoksen torjuntaa tavoilla, jotka turvaavat myös luonnon monimuotoisuuden, sekä laajaa maatalouden ja ruokajärjestelmien kestävyysmurrosta.


Last updated on 2022-07-04 at 16:21