Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1)

Eettisiä näkökulmia päihderiippuvuudesta toipumisen tutkimukseen ja sen vaikutuksiin
Julkaisun tekijät: Uusitalo Susanne

Kustantaja: niin&näin

Paikka: Tampere

Julkaisuvuosi: 2021

Journal: Niin & näin

Julkaisunumero: 2

Verkko-osoite: https://netn.fi/fi/artikkeli/eettisia-nakokulmia-paihderiippuvuudesta-toipumisen-tutkimukseen-ja-sen-vaikutuksiin

Rinnakkaistallenteen osoite: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/68440569


Tiivistelmä

Vakavista päihdeongelmista kärsivät voivat joutua yhä haavoittuvaisempaan asemaan, jos palveluita koskevassa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa käytetään puutteellista tai heikkoa tutkimusnäyttöä. Filosofinen käsitteellinen analyysi voi auttaa hahmottamaan tutkimuksen ongelmakohtia – teoreettisista taustaoletuksista ja käsitteiden valinnoista alkaen. Esimerkiksi ’toipumisen’ ja ’retkahduksen’ käsitteiden kriittinen tarkastelu osoittaa, että riippuvuuksien tutkimuksessa ja hoidossa tarvitaan monipuolista ymmärrystä inhimillisestä toiminnasta. Tutkimusnäytön ohjaamilla päätöksillä hoitokäytännöistä on eettisiä seurauksia sekä yksilöille että yhteiskunnalle.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 16:21