Refereed journal article or data article (A1)

Seksuaalista häirintää ja väkivaltaa kokeneiden nuorten taustatekijöiden yhteys tuen ja avun saamiseen koulun aikuisilta
List of Authors: Kosunen Sanna, Rantanen Anja, Koivisto Anna-Maija, Ikonen Riikka, Joronen Katja

Publication year: 2021

Journal: Nuorisotutkimus

Volume number: 39

Issue number: 4Last updated on 2022-20-01 at 17:04