Refereed article in compilation book (A3)

Herman Kellgren ja uskonnon kategorian synty Suomessa
List of Authors: Anttonen Veikko

Place: Helsinki

Publication year: 2021

Book title *: Paradigma. Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin.

Title of series: Kalevalaseuran vuosikirja

Number in series: 100

Number of pages: 23

ISBN: 978-951-858-392-2

eISBN: 978-951-858-393-9

ISSN: 0355-0311

DOI: http://dx.doi.org/10.21435/ksvk.100

URL: https://oa.finlit.fi/site/books/10.21435/ksvk.100/read/?loc=Paradigma-12.xhtml


Abstract

Jäljitän tässä artikkelissa vaiheita, joiden myötä suomalaisen mytologian tutkimus kohtasi vertailevan uskontotieteen. Uskontotieteen itseymmärrys on Suomessa rakentunut paljolti kytköksissä kansanperinnettä, kielisukulaisuutta ja suomalaisen identiteetin rakennuspalikoita tutkimaan syntyneiden tieteenalojen akateemisiin perinteisiin. Varhemmin huomion kohteena ovat olleet Mikael Agricola, Christfrid Ganander, M. A. Castrén ja Elias Lönnrot sekä Julius ja Kaarle Krohn, joiden hartioille on sovitettu myös uskontotieteen kansallisen linjanluojan manttelia (ks. Pentikäinen 1995, 148 ̶ 149). Se, mikä aiemmissa uskontotiedettä koskevissa tai sivuavissa tutkimushistoriallisissa kartoituksissa on jäänyt noteeraamatta, on Suomen ensimmäisen sanskritistin Abraham Herman August Kellgrenin (1822–1856) rooli aikakauden aatteellisessa ja tieteellisessä miljöössä.


Last updated on 2022-31-01 at 11:03