Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1)

Pelaamalla kohti joustavaa rationaalilukukäsitettä
Julkaisun tekijät: Kärki Tomi, McMullen Jake, Halme Hilma, Määttä Saku, Lehtinen Erno, Hannula-Sormunen Minna

Kustantaja: Suomen psykologinen seura

Julkaisuvuosi: 2021

Journal: Psykologia

Volyymi: 56

Julkaisunumero: 6

Aloitussivu: 567

Lopetussivun numero: 583

eISSN: 2670-322X

Verkko-osoite: http://www.psykologia.fi/uusin-numero/sisaellysluettelo/150-psykologia-lehti/uusin-numero/artikkelit-uusin-numero/tieteelliset-artikkelit/1011-pelaamalla-kohti-joustavaa-rationaalilukukasitetta

Rinnakkaistallenteen osoite: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/68248880


Tiivistelmä

Rationaalilukujen laskuprosessien hallinta ja käsitteellinen ymmärrys eivät vielä takaa niiden joustavaa käyttöä vaihtelevissa tilanteissa. Tämän tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, voidaanko pelillisen NanoRoboMath-oppimisympäristön avulla edistää rationaalilukukäsitteen oppimista. Lisäksi tavoitteena on tutkia eri pelielementtien pelaamisen yhteyttä rationaalilukukäsitteen osa-alueiden oppimiseen. Kvasikokeellisessa asetelmassa 174 yläkoulun seitsemännen luokan oppilasta oli jaettu koe- ja kontrolliryhmiin. Koeryhmässä oppilaat pelasivat NanoRoboMath-peliä matematiikan oppitunneilla. Kontrolliryhmässä rationaalilukujen opetus toteutettiin oppikirjoihin perustuen. Alku- ja lopputesteissä mitattiin rationaalilukukäsitteen joustavuutta, päässälaskutaitoa rationaaliluvuilla sekä niiden suuruuden, esitysmuotojen, operaatioiden lopputuloksen suuruuden ja tiheyden ymmärtämistä. Kovarianssianalyysin mukaan NanoRoboMath-pelin käyttäminen opetuksessa tuotti perinteistä kouluopetusta parempaa osaamista kaikilla mitatuilla rationaalilukujen osa-aluilla lukuun ottamatta esitysmuotoihin liittyvää osaamista. Pelaamisen laatu ja määrä olivat yhteydessä joustavan rationaalilukukäsitteen, päässälaskutaitojen ja operaatioiden ymmärryksen kehittymiseen. Tutkimus vahvistaa käsitystä pelillisten oppimisympäristöjen hyödyllisyydestä rationaalilukukäsitteen ja joustavan matemaattisen ajattelun tukemisessa.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2023-30-01 at 13:28