Artikkeli ammattilehdessä tai kirjoitus ammatillisessa blogissa (D1)

Lukion tukijärjestelmän suuntaviivat
Julkaisun tekijät: Ojala Sonja, Vesterinen Paula, Saarinen Minna

Kustantaja: Yliopiston Koulutuksen arviointikeskus

Paikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 2021

Journal: e-Erika : Erityispedagogista tutkimusta ja koulutuksen arviointia

eISSN: 2243-0075

Verkko-osoite: https://journals.helsinki.fi/e-erika/article/view/1705/1556


Tiivistelmä

Yksi lukiokoulutusta koskevien viimeaikaisten uudistusten painopisteistä on ollut opiskelijoiden oppimisen tuen ja ohjauksen vahvistaminen. Uudessa lukiolaissa määritelläänkin ensi kertaa erityisopetus ja muu oppimisen tuki opiskelijan lakisääteisiksi oikeuksiksi. Erityisopettajan asema lukiossa siis vakiintuu, mutta samalla koko henkilöstön tulee yhä paremmin huomioida opiskelijoiden erilaisia tuen tarpeita. Oppijan oikeus - opettajan taito -hankkeella on pyritty vastaamaan tähän opettajien osaamistarpeen muutokseen. Tässä artikkelissa tarkastellaan tuoreiden erityispedagogiikan pro gradu -tutkielmien pohjalta, millaisena tuen toteutuminen näyttäytyi lukiossa ennen uuden Lukion opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa ja millaiset valmiudet lukioilla on henkilöstön näkökulmasta tukea opiskelijoita. Sonja Ojalan tutkielma on toteutettu osana hanketta, jossa myös Kirsi Ikosen ja Nora Taipaleen tutkielmien tuloksia on hyödynnetty laajasti.


Last updated on 2022-25-01 at 17:42