Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4)

Elämänjana lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä sosiaalityössä
Julkaisun tekijät: Jaakola Anne-Mari, Kaittila Anniina, Laitinen Minna, Linnossuo Outi, Valta Reeta, Oona Ylönen

Kustantaja: Turun yliopisto

Paikka: Turku

Julkaisuvuosi: 2021

Sarjan nimi: Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja

Numero sarjassa: 2

ISBN: 978-951-29-8597-5

eISBN: 978-951-29-8598-2

ISSN: 2737-0909

Verkko-osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8598-2


Tiivistelmä

Käsissäsi on yhden sosiaalityön toiminnallisen työvälineen, elämänjanan ohje. Sen työstämiseen meni vuosi, jonka aikana tapasimme etäyhteyden kautta seitsemän kertaa. Tapaamisten välillä työskentelimme ohjeen parissa kukin tahoillamme. Työryhmäämme kuului yliopisto-opettaja Anne-Mari Jaakola, yliopistonlehtori Anniina Kaittila, erikoistutkija Outi Linnossuo sekä allekirjoittanut Turun yliopistolta, johtava sosiaalityöntekijä Minna Laitinen Tyks:n psykiatrian toimialueelta sekä suunnittelija Reeta Valta Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab:stä. Kuvituksen teki sosiaalityön opiskelija Miiamari Kemppainen. Auta Lasta ry:n kokemusnuoret auttoivat työryhmää kuvituksen osalta. Lämmin kiitos kaikille! Työryhmää yhdisti ajatus siitä, että sosiaalityön työvälineistä tarvitaan selkeitä, kaikille saatavilla olevia suomen- ja ruotsinkielisiä ohjeita. Aloitimme elämänjanasta toivoen, että se saisi jatkoa. Tavoittelimme käytännön sosiaalityön näkökulmasta mahdollisimman käyttökelpoista kompaktia kokonaisuutta, jossa on tutkimustietoa taustalla. Ohje sisältää kolme osiota: elämänjanan hyödyntäminen sosiaalityön asiakastyössä, elämänjanan perusrunko sekä elämänjanan sovelluksia sosiaalityössä. Ohjeen lopussa on kolme havainnollistavaa kuvaa lapsen, aikuisen ja lapsiperheen elämänjanoista. Toivomme ohjeen hyödyttävän sosiaalityön asiakastyötä tekeviä, sitä aloittelevia sekä oppimateriaalina sosiaalityön opiskelijoita.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-22-02 at 14:46