Published development or research report or study (D4)

Elämänjana lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä sosiaalityössä
List of Authors: Jaakola Anne-Mari, Kaittila Anniina, Laitinen Minna, Linnossuo Outi, Valta Reeta, Oona Ylönen

Publisher: Turun yliopisto

Place: Turku

Publication year: 2021

Title of series: Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja

Number in series: 2

ISBN: 978-951-29-8597-5

eISBN: 978-951-29-8598-2

ISSN: 2737-0909

URL: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8598-2


Abstract

Käsissäsi on yhden sosiaalityön toiminnallisen työvälineen, elämänjanan ohje. Sen työstämiseen meni vuosi, jonka aikana tapasimme etäyhteyden kautta seitsemän kertaa. Tapaamisten välillä työskentelimme ohjeen parissa kukin tahoillamme. Työryhmäämme kuului yliopisto-opettaja Anne-Mari Jaakola, yliopistonlehtori Anniina Kaittila, erikoistutkija Outi Linnossuo sekä allekirjoittanut Turun yliopistolta, johtava sosiaalityöntekijä Minna Laitinen Tyks:n psykiatrian toimialueelta sekä suunnittelija Reeta Valta Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab:stä. Kuvituksen teki sosiaalityön opiskelija Miiamari Kemppainen. Auta Lasta ry:n kokemusnuoret auttoivat työryhmää kuvituksen osalta. Lämmin kiitos kaikille! Työryhmää yhdisti ajatus siitä, että sosiaalityön työvälineistä tarvitaan selkeitä, kaikille saatavilla olevia suomen- ja ruotsinkielisiä ohjeita. Aloitimme elämänjanasta toivoen, että se saisi jatkoa. Tavoittelimme käytännön sosiaalityön näkökulmasta mahdollisimman käyttökelpoista kompaktia kokonaisuutta, jossa on tutkimustietoa taustalla. Ohje sisältää kolme osiota: elämänjanan hyödyntäminen sosiaalityön asiakastyössä, elämänjanan perusrunko sekä elämänjanan sovelluksia sosiaalityössä. Ohjeen lopussa on kolme havainnollistavaa kuvaa lapsen, aikuisen ja lapsiperheen elämänjanoista. Toivomme ohjeen hyödyttävän sosiaalityön asiakastyötä tekeviä, sitä aloittelevia sekä oppimateriaalina sosiaalityön opiskelijoita.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-22-02 at 14:46