Refereed journal article or data article (A1)

Startup-yrittäjyys työn muutosdiskurssien valossa
List of Authors: Koskinen Henri

Publisher: Kulttuurintutkimuksen seura ry

Publication year: 2021

Journal: Kulttuurintutkimus

Volume number: 38

Issue number: 2-3

eISSN: 2490-1792

URL: https://journal.fi/kulttuurintutkimus/issue/view/7891

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/68062387


Abstract

Työn muutos voidaan ymmärtää diskursseina, joissa painottuvat vaihtelevasti globaalisaation, tietotalouden ja
prekarisaation merkitykset. Tässä artikkelissa jäljitetään työn muutoksen merkityksiä tarkastelemalla suomalaista startup-yrittäjyyttä käsittelevää opaskirjallisuutta. Analysoiduissa teksteissä työn muutoksella on kertomuksellinen, tuottava ulottuvuutensa, joka ei palaudu yksiselitteisesti muutoksen empiiriseen todennettavuuteen.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 16:21