A3 Book chapter

Rekisterit lääkkeiden käytön ja vaikutusten tutkimuksessa
List of Authors: Jaana Martikainen, Katri Aaltonen

Edition name or number: Toinen, uudistettu laitos

Place: Helsinki

Publication year: 2021

Book title *: Yhteiskunnallinen lääketutkimus – ideasta näyttöön

ISBN: 978-951-51-5041-7

eISBN: 978-951-51-5042-4

DOI: http://dx.doi.org/10.31885/9789515150417

URL: http://hdl.handle.net/10138/335914Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-07-12 at 15:37