A3 Book chapter

KKO 2021:54 Vanhempien omaan lapseensa kohdistama pahoinpitely
List of Authors: Viljanen Pekka

Publication year: 2021

Book title *: KKO:n ratkaisut kommentein I/2021

ISBN: 978-952-14-4396-1

ISSN: 1456-3312Last updated on 2021-02-12 at 11:54