A3 Book chapter

KKO 2021:34 Velallisen epärehellisyyden törkeysarviointi
List of Authors: Hyttinen Tatu

Publication year: 2021

Book title *: KKO:n ratkaisut kommentein I/2021

ISBN: 978-952-14-4396-1

ISSN: 1456-3312Last updated on 2021-02-12 at 11:42