B1 Journal article

Syväluotaus: Tautien historiaa pandemian keskellä
List of Authors: Maaniitty Elina

Publisher: Suomen Historiallinen Seura ja Historian Ystäväin Liitto

Publication year: 2021

Journal: Historiallinen Aikakauskirja

Journal acronym: HAik

Volume number: 119

Issue number: 1Last updated on 2021-01-12 at 08:43